Permanentka 10 vstupov (max. 2 hodiny) | WELLNESS Hotela PARTIZÁN ****
Permanentka 10 vstupov (max. 2 hodiny)